Team Management

Voor een jong bedrijf hebben we al veel ervaring; één daarvan is Team Management. We hebben bijvoorbeeld een team geleid van achttien software developers voor het maken van één applicatie waarmee anoniem gecommuniceerd kan worden.

Maar ook kleinere projecten waarbij een groep van designers, software developers, managers en marketingmensen samen kwamen om tot een product te komen. We zijn vooral gespecialiseerd als koppelstuk tussen developer en klant.

Het kan soms erg lastig zijn voor klanten om te praten met developers en vice versa ook. Door daar tussen te gaan zitten kunnen wij teams efficiënt  aansturen naar de wensen van de klant en kunnen wij snel en duidelijk feedback  geven.

Team Management Tools

Om te zorgen dat we een goed overzicht houden over een project,  maken wij gebruik van verschillende tools. Deze tools helpen ons en u om een project in kaart te brengen en om op tijd te kunnen reageren op mee- of tegenvallers binnen het project.

Op deze manier blijven we flexibel en kunnen we snel uitbreidingen implementeren en wijzigingen doorvoeren. Tools die o.a. door ons gebruikt worden zijn: Trello, JIRA, Redmine en Microsoft Project.

Trello is een tool die wij veel gebruiken om gegevens snel en duidelijk in kaart te brengen. We gebruiken dit bij kleine projecten; een andere tool zou waarschijnlijk onduidelijkheid scheppen.

Omdat Trello web-based is werken we vaak direct met alle betrokken partijen op een zo genoemd Trello bord.

JIRA en Redmine zijn twee geweldige tools voor teams van diverse omvang, om de tijd die in een project gestopt wordt in kaart te brengen en te documenteren. Door de gemakkelijke interface en de kant en klare rapporten is JIRA een favoriet van developers over de hele wereld. Samen met Redmine bieden deze tools ons de mogelijkheid inzicht te geven in wat een team doet, wie waar aan werkt en waar tijd te winnen valt.

Deze tools kosten iets meer opzet en tijd, maar daar tegenover staat veel informatie waarmee wij, samen met u, kunnen kijken hoe het project verloopt.

Microsoft Project wordt veel gebruikt als een project bestaat uit veel verschillende teams. We weten allemaal dat wachten op iemand anders niet leuk is. Dit is niet anders bij een project waar ook weer mensen van jou afhankelijk zijn.

Microsoft Project biedt hier een oplossing voor, namelijk het visualiseren van je planning in een Gantt chart. Gantt chart is een diagram waarin de planning en voortgang weergegeven wordt binnen een project.

Met deze visuele presentatie worden gevolgen van veranderingen in de planning direct visueel zichtbaar en is sturen op deze planning makkelijker en effectiever.

Graag helpen wij, samen met u en uw team, met het organiseren van goed lopende efficiënte projecten.Neem contact op.

Team Management - Sonder